Administratorem Twoich danych jest Bobby Burger spółka z o.o. ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa; NIP: 5252546149

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych (usługi online) oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt.


Możemy gromadzić o Tobie dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, dane, które przekazałeś w swoim CV aplikując do naszej Spółki, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe.


Twoje dane zostaną przez nas wykorzystane:


w celu kontaktu zainicjowanego przez Ciebie za pomocą formularza umieszczonego w zakładce franczyza.

w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce franczyza). Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny, a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć.

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

w celu realizacji umowy jeżeli jesteś naszym podwykonawcą lub Partnerem Biznesowym.


Możemy również uzyskać informację o Tobie w sposób zautomatyzowany np. korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne oraz gdy kontaktujesz się z nami przez media społecznościowe. Aplikacja może zbierać i dokładnie określić lokalizację urządzenia mobilnego wykorzystując technologię GPS.


Pozyskane w ten sposób dane mogą być po uzyskaniu Twojej zgody wykorzystane do:

przesyłania informacji marketingowych

informowania o nowych produktach

ulepszania naszych produktów


Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom. Możemy udostępnić informacje o Tobie firmom działającym pod marką Bobby Burger, do których należą podmioty powiązane oraz franczyzobiorcy. Możemy również je udostępnić podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Dokładamy starań, aby Twoje dane osobowe posiadały wysoki poziom ochrony.


W każdej chwili masz prawo żądania dostępu, poprawienia, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych. Aby z tego skorzystać powinieneś skontaktować się z Administratorem Twoich danych pod adresem Bobby Burger spółka z o.o. al. Jerozolimskie 185 02-22 Warszawa lub za pośrednictwem maila marketing@bobbyburger.pl.Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób posługujemy się Twoimi danymi, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.